English

درباره دانشکده


دانشکده فنی و مهندسی فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی عمران و مهندسی مواد و متالورژی آغاز نموده است. با تلاش و پیگیری اساتید و کارکنان دانشکده، با کسب موفقیت های روزافزون و ارتقاء سطح علمی و آموزشی، با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره های تحصیلات تکمیلی در برخی از رشته های مهندسی دایر و فعالیت می نمایند.  هم اکنون  28 نفر کادر هیات علمی تمام وقت در این دانشکده مشغول فعالیت های علمی و پژوهشی هستند. 
دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی
- مهندسی عمران – هیدرولیک و سازه مهندسی عمران
- مهندسی نانومواد مهندسی مواد – متالورژی صنعتی
- مهندسی شیمی – پلیمر مهندسی شیمی
- مهندسی مکانیک – ساخت و تولید مهندسی مکانیک