English

آیین‌نامه‌های آموزشی

1. نکات مهم آموزشی مورد نیاز دانشجویان (دانلود)
2. آيين‌نامه آموزشي کارداني و کارشناسی (دانشجویان حتما مطالعه نمایند)
3. آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد مصوب 1394 (دانشجویان کارشناسی ارشد حتما مطالعه نمایند)