اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عمران
تلفن : 04137276068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
توضیحات بیشتر...
نام استاد : مهدي ماجدي اصل
گروه آموزشی : مهندسی عمران
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی آب
تلفن : 04212273068
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
توضیحات بیشتر...
نام استاد : رسول معروفی آذر
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : ریاست دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : مکانیک سیالات 1,مکانیک سیالات 2,انتقال حرارت 1
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://eng.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
توضیحات بیشتر...