English
تاریخ : يکشنبه 30 بهمن 1401
کد 134

مدیر جدید پژوهشی دانشگاه مراغه

دکتر مازیار فرزام به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه مراغه منصوب شد.
دکتر محمد زادشکویان رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی دکتر مازیار فرزام را به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه مراغه منصوب کرد.
دکتر مازیار فرزام دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه بوده که پیش از این، ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه را بعهده داشت.
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه برای این استاد گرامی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 30 بهمن 1401
  • تعداد بازدید 415