آخرین اخبار

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران آب-سازه های هیدرولیکی
1397/10/16

اخذ معافيت تحصيلي

دانشجويان ذيل تا كنون نسبت به اخذ معافيت تحصيلي از دفاتر پليس+10 اقدام ننموده اند
1397/09/25

زمان حذف اضطراري

زمان حذف اضطراري (تكدرس) از مورخ 25/09/97 لغايت 27/09/97 مي باشد.
1397/09/25

برگه اشتغال به تحصیل

دانشجویان محترم جهت تهیه برگه اشتغال به تحصیل در طول هفته به آموزش مراجعه نمایند.
1397/09/25

سخران کلیدی در کنفرانس بین المللی

تبریک به جناب آقای دکتر حمید رضا احمدی
1397/09/19

چاپ مقاله جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی

تبریک به مناسبت چاپ مقاله Q1 در انتشارات John Wiley
1397/09/19

تبریک به مناسبت چاپ کتاب جناب آقای دکتر دانشفراز

تبریک به مناسبت چاپ کتاب مروری بر هیدرولیک محاسباتی
1397/09/14