مهندسی عمران

گروه آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه مراغه در سال 1388 با ورود اولین گروه از دانشجویان مهندسی عمران به این دانشگاه شروع به کار کرده است. این گروه در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی بالغ بر 290 نفر دانشجو دارد. گروه در حال حاضر دارای 6 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت در گرایشهای سازه، زلزله، سازه های هیدرولیکی، آب، مکانیک خاک و پی و نقشه برداری می باشد. همچنین گروه دارای آزمایشگاههای مکانیک سیالات، مکانیک خاک، تکنولوژی بتن، مصالح ساختمانی، نقشه برداری و هیدرولیک است که آزمایشگاه مقاومت مصالح نیز در نیمه راه تجهیز و راه اندازی کامل قرار دارد.

 

 

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی

دکتر رسول دانشفراز

دانشیار

مهندس مهدی رضایی

مربی

مهندس مهدی ماجدی اصل

مربی (مامور به تحصیل)

مهندس محمد حسین جهان پیمای قراملکی

مربی (مامور به تحصیل)

دکتر بابک علی نژاد

استادیار

مهندس فروغ اشکان

مربی

 دکتر مازیار فرزام  استادیار