ریاست دانشکده فنی و مهندسی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی
دکتر مازیار فهیمی فرزام
دانشیار گروه مهندسی عمران

شماره تلفن داخلی: 136
شماره تلفن مستقیم دفتر ریاست دانشکده : 37279094- 041
ایمیل: m.farzam@maragheh.ac.ir
آدرس دفتر : دانشگاه مراغه - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - اتاق ریاست دانشکده
وبگاه اینترنتی : https://eng.maragheh.ac.ir/Staff/fahimifarzam