نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
چیا سواری
مهندسی شیمی
دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
04137278001
مهندسی شیمی
محمد سبزی
مهندسی شیمی
دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
37278900
پلیمر
یوسف صیفاری
مهندسی شیمی
دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
علوم کامپیوتر
اطلاعات صفحه بصورت موقت وارد شده است لطفا در اسرع وقت نسبت به بروزرسانی صفحه شخصی خود اقدام فرمائید.
سیامک علی پور
مهندسی شیمی
دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
مهندسی شیمی
اسداله کریمی
مهندسی شیمی
دانشکده فنی و مهندسی
استادیار
04137278900
مهندسی شیمی