آرشیو

برنامه امتحانی ترم جاری دانشکده فنی و مهندسی

برنامه امتحانی ترم جاری دانشکده فنی و مهندسی

(14)

برنامه امتحانی ترم اول سالتحصیلی 1399-1400 دانشکده فنی و مهندسی

چهارشنبه 10 دي 1399
قرارگیری دو طرح از اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در میان طرح‌های صنعتی برگزیده سال 1399

قرارگیری دو طرح از اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در میان طرح‌های صنعتی برگزیده سال 1399

(15)

دو طرح از اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در زمینه محیط زیست و عمران و نیروگاه تولید برق در میان طرح‌های صنعتی برگزیده سال 1399 قرار گرفت.

چهارشنبه 3 دي 1399
پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در سال 1399

پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در سال 1399

(14)

جناب آقای دکتر رسول دانشفراز و جناب آقای دکتر محمود ابراهیمی به عنوان پژوهشگر برتر سال 1399 دانشکده فنی و مهندسی انتخاب شدند.

سه شنبه 2 دي 1399
مقاله پراستناد و مقاله داغ: مقاله جناب آقای دکتر احد محمدزاده مقاله پر استناد و داغ شناخته شد

مقاله پراستناد و مقاله داغ: مقاله جناب آقای دکتر احد محمدزاده مقاله پر استناد و داغ شناخته شد

(15)

مقاله جناب آقای دکتر احد محمدزاده در زمینه مواد و متالورژی مقاله پر استناد و داغ شناخته شد.

سه شنبه 2 دي 1399
انتشار فصل کتاب در زمینه کنترل سازه

انتشار فصل کتاب در زمینه کنترل سازه

(21)

فصل کتاب "Current Trends in the Optimization Approaches for Optimal Structural Control" توسط استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه تالیف و منتشر گردید.

سه شنبه 2 دي 1399
انتشار فصل کتاب در زمینه مواد و متالورژی

انتشار فصل کتاب در زمینه مواد و متالورژی

(10)

فصل کتاب "Fundamentals of Spark Plasma Sintering for Metallic, Ceramic, and Polymer Matrix Composites Production" توسط استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه مراغه تالیف و منتشر گردید.

سه شنبه 2 دي 1399
انتشار فصل کتاب در زمینه سیستم‌های انرژی خورشیدی

انتشار فصل کتاب در زمینه سیستم‌های انرژی خورشیدی

(10)

فصل کتاب "Solar-Powered Energy Systems for Water Desalination, Power, Cooling, Heating, and Hydrogen Production: Exergy and Exergoeconomic Analysis" توسط استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه مراغه تالیف و منتشر گردید.

سه شنبه 2 دي 1399
انتشار فصل کتاب در زمینه ذخیره‌سازهای هیدروپاور پمپ شده

انتشار فصل کتاب در زمینه ذخیره‌سازهای هیدروپاور پمپ شده

(9)

فصل کتاب "Pumped Hydropower Storage" توسط استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه مراغه تالیف و منتشر گردید.

سه شنبه 2 دي 1399
عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی در میان 2 درصد دانشمند برتر جهان در سال 2019

عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی در میان 2 درصد دانشمند برتر جهان در سال 2019

(23)

جناب آقای دکتر محمدرضا اکبرپور، عضو هیات علمی گروه مواد در میان 2% دانشمند برتر جهان قرار گرفت.

يکشنبه 9 آذر 1399
دانشجوی برگزیده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در چهارمین دوره جایزه علی پولاد

دانشجوی برگزیده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در چهارمین دوره جایزه علی پولاد

(95)

جناب آقای سید علی موسوی گاوگانی در چهارمین دوره جایزه علی پولاد به عنوان دانشجوی برگزیده انتخاب شدند.

يکشنبه 9 آذر 1399