English
تاریخ : يکشنبه 25 شهريور 1397
کد 30

کلیه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

تأییدیه انتخاب واحد

دانشجویان تأییدیه انتخاب واحد خود را حداکثر تا 5 مهرماه 97 به تأیید استاد راهنمای خود رسانده
کلیه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی توجه نمایند لازم است تأییدیه انتخاب واحد خود را حداکثر تا 5 مهرماه 97 به تأیید استاد راهنمای خود رسانده و به آموزش دانشکده تحویل نمایند. بدیهی است عواقب آموزشی عدم تأیید و تحویل تاییدیه به آموزش، بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
 
آموزش دانشکده فنی ومهندسی
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 25 شهريور 1397
  • تعداد بازدید 32