تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397
کد 44

سخران کلیدی در کنفرانس بین المللی

تبریک به جناب آقای دکتر حمید رضا احمدی
تبریک به جناب آقای دکتر حمید رضا احمدی به عنوان سخنران کلیدی در کنفرانس بین المللی توسعه پایدار عمران و باز آفرینی شهری و دومین کنفرانس تخصصی مهندسی پل 
 برای شما آرزوی موفقیت روزافزون از درگاه ایزد منان داریم.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 19 آذر 1397
  • تعداد بازدید 54