تاریخ : يکشنبه 25 آذر 1397
کد 47

اخذ معافيت تحصيلي

دانشجويان ذيل تا كنون نسبت به اخذ معافيت تحصيلي از دفاتر پليس+10 اقدام ننموده اند
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 25 آذر 1397
  • تعداد بازدید 50