تاریخ : يکشنبه 3 آذر 1398
کد 57

اطلاعیه آموزشی: حذف پزشکی

شرایط حذف پزشکی دروس

قابل توجه دانشجویان گرامی؛
نظر به مصوبات شورای آموزشی، حذف پزشکی فقط در صورت داشتن گواهی بستری بیمارستان به تاریخ امتحان پس از موافقت شورای آموزشی مورد قبول است و در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 3 آذر 1398
  • تعداد بازدید 12