تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 68

آگهی جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای علی صالحی

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی صالحی با عنوان «بررسی آزمایشگاهی تاثیرات توام صفحات مستغرق و آبشکن بر آبشستگی گروه‌پایه پل» با راهنمایی دکتر مهدی ماجدی اصل و مشاوره دکتر رسول دانشفراز در روز شنبه مورخ 98/11/19 ساعت 11:00 برگزار خواهد شد.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 16 بهمن 1398
  • تعداد بازدید 19