English
تاریخ : چهارشنبه 3 دي 1399
کد 85

قرارگیری دو طرح از اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در میان طرح‌های صنعتی برگزیده سال 1399

دو طرح از اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در زمینه محیط زیست و عمران و نیروگاه تولید برق در میان طرح‌های صنعتی برگزیده سال 1399 قرار گرفت.
بر اساس گزارش معاونت پژوهشی و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، در میان طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال 1399 دو طرح برگزیده از اساتید هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه وجود دارد. بنا بر این گزارش، طرح‌های ارائه شده از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه عبارتند از طرح «فاز دوم ساماندهی رودخانه مرزی ارس» که توسط آقای دکتر جعفر چابک‌پور عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه و با کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی مهندسین مشاور فراز آب اجرا خواهد شد و طرح «تعیین عمر باقیمانده و تفسیر تست‌ها و اعلام عمر باقیمانده قطعات واحد 12 گازی نیروگاه گیلان» که توسط آقای دکتر امیر فرزانه عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه مراغه و با کارفرمایی نیروگاه گیلان اجرا خواهد شد.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 3 دي 1399
  • تعداد بازدید 46