دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه - محمدعلی لطف اللهی یقین

نام استاد محمدعلی لطف اللهی یقین
گروه آموزشی مهندسی عمران
واحد سازمانی دانشکده فنی و مهندسی
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی سازه های دریایی
خط داخلی 438
تلفن 37273070
فاکس
موبایل
تاریخ بروزرسانی 1396/04/20
صفحه اصلی https://eng.maragheh.ac.ir/Staff/lotfollahi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


 

ردیف سطح سال اخذ فیلد تخصصی محل تحصیل
1 ليسانس 1364 مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان
2 فوق ليسانس 1368 مهندسي عمران- سازه دانشگاه تبريز
3 دکتري 1375 مهندسي عمران- سازه هاي دريايي دانشگاه هريوت وات - انگلستان

سوابق تدریس


 

ردیف نام موسسه عنوان درس سطح تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز تحليل سازه ها 2 کارشناسي 1370 تا حال
2 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز تحليل سازه ها 1 کارشناسي 1370 تا حال
3 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسي 1370 تا حال
4 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي 1370 تا حال
5 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز ديناميک کارشناسي 1369 1386
6 دانشگاه اروميه بتن آرمه پيشرفته کارشناسي ارشد 1377 1384
7 دانشگاه اروميه ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد 1377 1384
8 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز اصول طراحي سازه هاي دريائي کارشناسي ارشد 1377 1386
9 دانشگاه تبريز ديناميک سازه هاي دريائي کارشناسي ارشد 1385 تا حال
10 دانشگاه تبريز مباني هيدروليک دريا کارشناسي ارشد 1385 تا حال
11 دانشگاه تبريز مهندسي سواحل دکتري 1384 تا حال
12 دانشگاه تبريز ديناميک سازه هاي دريائي دکتري 1384 تا حال
13 دانشگاه تبريز سدهاي بتني کارشناسي ارشد 1387 تا حال

زمینه های پژوهشی


کتاب ها


تشویق ها


 

ردیف نام افتخار نام محل صادر کننده کشور صادر کننده سال
1 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1387
2 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1389
3 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1391
4 پژوهشگر نمونه گروه عمده فني و مهندسي (کليه دانشکده هاي فني دانشگاه تبريز) دانشگاه تبريز 1391
5 پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1393
6 پژوهشگر نمونه گروه عمده فني و مهندسي (کليه دانشکده هاي فني دانشگاه تبريز) دانشگاه تبريز 1393

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


 

ردیف نام موسسه عنوان شغل محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دانشگاه اروميه رئيس اداره ساختمان و تاسيسات دانشگاه اروميه 1370 1372
2 دانشگاه اروميه معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي دانشکده فني و مهندسي 1/4/1376 30/1/1377
3 دانشگاه اروميه معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشکده فني و مهندسي 30/1/1377 20/8/1377
4 دانشگاه اروميه معاون آموزشي دانشگاه اروميه دانشگاه اروميه 25/6/1377 30/5/1381
5 دانشگاه اروميه مدير گروه مهندسي عمران دانشکده فني و مهندسي 25/8/1381 21/5/1384
6 دانشگاه تبريز مدير گروه آب دانشکده مهندسي عمران 30/8/1388 13/12/92
7 دانشگاه تبريز مشاور فرهنگي دانشكده مهندسي عمران دانشكده مهندسي عمران 1386 1392
8 دانشگاه تبريز عضو هيأت تحريريه مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشکده مهندسي عمران 16/04/1388 تا حال
9 دانشگاه تبريز مدير داخلي مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشکده مهندسي عمران 16/04/1388 تا حال
10 دانشگاه تبريز عضو کميته منتخب دانشکده مهندسي عمران دانشکده مهندسي عمران 87/6 تا حال
11 دانشگاه تبريز عضو کمسيون تخصصي دانشکده مکانيک و عمران و رشته هاي مرتبط هيئت مميزه دانشکده عمران و مکانيک 93/4/11
12 دانشگاه تبريز عضو هيئت مميزه دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 93/4/11
13 دانشگاه مراغه رييس دانشگاه دانشگاه مراغه 94/5/7  

علایق


آموزش


طرح درس


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


ام پروژه:
برنامه ملي تحقيقات 76، محل اجرا دانشگاه اروميه، فروردين، محل پروژه:
1381 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

آناليز ديناميكي تيرهاي لانه زنبوري به روش المانهاي محدود و مقايسه واكنش سازه با نتايج آزمايشگاهي نام پروژه:
برنامه ملي تحقيقات 76، محل اجرا دانشگاه اروميه، خرداد، محل پروژه:
1381 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

تعيين طرح اختلاط و مشخصات مكانيكي بتن براي پروژه ميانگذر درياچه اروميه نام پروژه:
طرح پژوهشي دانشگاهي، محل اجرا دانشگاه اروميه، آبانماه، محل پروژه:
1382 سال:
چکیده طرح یا پروژه:
نام پروژه:
طرح پژوهشي دانشگاهي، محل اجرا دانشگاه اروميه، بهمن، محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مطالعه امكان ساخت مخازن ذخيره آب بتني و غير بتني بصورت پيش‏ساخته و سبك و نحوه آب‏بندي آنها نام پروژه:
طرح پژوهشي با صنعت، محل اجرا دانشگاه اروميه، خرداد محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي ساماندهي در تغييرات مورفولوژيکي رودخانه ارس با استفاده از داده هاي سنجش از دور چند زمانه نام پروژه:
“ طرح پژوهشي با شرکت آب منطقه اي، محل اجرا دانشگاه تبريز، خرداد، محل پروژه:
1389 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی