English

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

درخشش انجمن علمی دانشکده فنی و مهندسی

درخشش انجمن علمی مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه در پانزدهمین جشنواره ملی حرکت -خردادماه ۱۴۰۲
1402/03/22
تعداد بازدید:471

رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد.
1402/03/21
تعداد بازدید:240

سرآمد آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 1401-1402

انتخاب دکتر مازیار فرزام به عنوان سرآمد آموزشی دانشکده فنی و مهندسی در سال تحصیلی 1401-1402
1402/02/20
تعداد بازدید:188

انتشار کتاب پل‌های کابلی

کتاب پل‌های کابلی توسط استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه ترجمه و منتشر شد.
1402/02/17
تعداد بازدید:273

مدیر جدید پژوهشی دانشگاه مراغه

دکتر مازیار فرزام به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه مراغه منصوب شد.
1401/11/30
تعداد بازدید:415

انتصاب مدیر آموزش جدید دانشگاه مراغه از دانشکده فنی و مهندسی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه مراغه دکتر محمد زاد شکویان، دکتر شهرام آجری دانشیار گروه آموزشی مکانیک به سمت مدیر آموزش منصوب شد.
1401/11/01
تعداد بازدید:216

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه

رتبه علمی دکتر محمدرضا اکبرپور، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه به استاد تمامی ارتقا یافت.
1401/11/01
تعداد بازدید:222

  معرفی دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 دانشکده فنی و مهندسی

  دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 دانشکده فنی و مهندسی مشخص گردید.
  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1400

   معرفی دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 دانشکده فنی و مهندسی

   دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 دانشکده فنی و مهندسی مشخص گردید.
   چهارشنبه بیست و ششم آبان 1400